WHAT IS THE INSTALLATION PROCESS?
Decor Your Door
מהו תהליך ההתקנה?

1.הכנס את דלת המוסך שלך למצב סגירה.

2.נקה את האזור העליון של דלת המוסך שלך

הבאנר מגיע עם סקוטש מובנה.

3.הסר צד אחד של כיסוי הסקוטש והדבק על דלת המוסך שלך וודא שהסקוטש נצמד בחוזקה לדלת.

3.תלו את הווים האלסטיים על הציר הראשון של לאחר שהידקתם ואבטחתם את כל 3 הווים, סגרו את דלת המוסך ותיהנו מנוף מקסים של דלת המוסך שלכם. השכנים בהחלט הולכים לדבר על דלת המוסך שלך.

How To Install Garage Door Cover - Decor Your Door™

כיצד להתקין כיסוי דלת קדמית | By Decor Your Door™

How To Measure Your Garage Door - Decor Your Door™